Kunder:
Enova SF, www.enova.no
OSO Hotwater AS, www.osohotwater.no
Miljødirektoratet (tidl.SFT), www.miljodirektoratet.no
Thermia Varmepumper AS, www.thermia.no
Danfoss AS, www.danfoss.no
Waterguard Intl. AS, www.waterguard.no
Statoil Norge AS, bioenergi, www.statoil.com
Legalett, www.legalett.com
Forskningsparken, www.oslotech.no/forskningsparken/
Norges vassdrags- og energidirektorat, www.nve.no 


Nettverk:
Byggforsk, www.byggforsk.no
Aventa Solar AS, www.aventa.no
Skattefunn, www.skattefunn.no
Futurum Energi AS, www.futurum-energi.no
Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no
SINTEF Fornybar energi, www.sintef.no/fornybarenergi/
Standard Norge, www.standard.no
Norges Forskningsråd, www.forskningsradet.no
Oslo kommunes klima- og energifond, www.oslo.kommune.no

   STARTSIDE                      HVEM                           HVA                          HVOR                         LENKER
Selv om vi er små, er kunnskapen storCopyright